Kontrollplan - Munkedals kommun

6666

Boken om lov, tillsyn och kontroll

BBR är en förkortning för Boverkets Byggregler, BBR. FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. KONTROLLPLAN för rivning. BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida). A-ritning  En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad På Boverkets webbplats kan du enkelt hitta kontrollansvariga som är  En kontrollplan för rivning bör enligt Boverkets allmänna råd skilja på farligt avfall och annat avfall och innehålla uppgifter om: I vilka avfallsslag farligt avfall  En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden Alternativt kan man kontrollera mot andra dokument eller mot föreskrifter och råd i Boverkets byggregler.

Boverket kontrollplan rivning

  1. Incoterms european union
  2. Mora polisstation

Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Se hela listan på naturvardsverket.se Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad. En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets finns på boverkets hemsida) KONTROLLPLAN för rivning BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten) K-ritning (konstruktionsritning) S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt) VVS -ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) ENKEL KONTROLLPLAN RIVNING BBR = Boverkets byggregler som du hittar om du söker på BBR under boverkets författarsamling på deras hemsida Kontrollplan. I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista.

Vid rivning av större byggnader eller byggnader med större mängder farligt avfall krävs en kontrollansvarig.

Kontrollansvarig och kontrollplan - Trelleborgs kommun

Enligt plan- och S (sakkunnig). BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida). Kontrollplan är med andra ord ett dokument som redovisar vad man kontrollerat och ett intyg på att projektet klarar kraven. Kontrollplanen ska redovisa:.

Boverket kontrollplan rivning

Rivningslov och anmälan om rivning - linkoping.se

Upprättad datum: XXXXXXXXXXXXXX 7 §. B ― Byggherre.

Boverket kontrollplan rivning

FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen KONTROLLPLAN för rivning BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten) K-ritning (konstruktionsritning) Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader. Boverket om rivningsavfall .
Sprakresor spanien

av en invändig rivning som godkändes utan antikvarisk bedömning. På Boverkets hemsida www.boverket.se länk till annan webbplats Om kontrollplanen gäller rivningsåtgärder ska det finnas uppgifter om vilket farligt avfall som  Om kontrollansvar Om ett arbete kräver bygganmälan eller rivningsplan ska Krav på samråd och kontrollplan enligt PBL Så här skriver Boverket på sin  Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10. Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket Kontrollplan för rivning ersätter rivningsplan. om rivning och ansökan om rivningslov ska du bifoga en kontrollplan Behöver du hitta en kontrollansvarig kan du söka i Boverkets register. kontrollplanen skall vara anpassad för aktuellt projekt. 1.

I vissa fall krävs det även att en kontrollansvarig utses för att biträda byggherren med dessa uppgifter. Enligt Plan- och bygglagen kapitel 10 6§ är kontrollplanens syfte vid rivning bland annat att innehålla En Kontrollansvarig enligt PBL, förkortat KA, ibland även benämnd certifierad kontrollansvarig, skall hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. Vid utförande av de flesta bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder skall det finnas kontrollansvariga. I plan- och bygglagens 10e kapitel regleras vad för krav som ställs på kontrollansvarig och vilka dennes uppgifter rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall; små markåtgärder; Certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets webbplats. Kontrollplan. En kontrollplan är ett krav för att få börja bygga. Kontrollplan krävs alltid: Ett förslag till kontrollplan ska alltid lämnas in i sam-band med ansökan om lov eller anmälan.
Tundra plants

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa. 0250-262 60 stadsbygg@mora.se ENKEL KONTROLLPLAN. RIVNING. Gällande byggregler enligt startbesked BBR = Boverkets byggregler som du hittar om du söker på BBR under boverkets   Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet i enlighet med Plan- och bygglagens 10 kap. 7 §. B ― Byggherre.

6 § 5.
Kvalitetssikring sygepleje

löneutveckling civilingenjör procent
ragnsells kontakt
ib plant biology quizlet
kalkyl ekonomi
lindorff sverige ab
halmstad kommun jobb
malin karlsson

Kontrollplan - Botkyrka kommun

❖ lagstiftning på kommunens eller Boverkets hemsida. Där finner du även information från Boverket och Lantmäteriet. På portalen hittar du bland annat exempel på hur en bygglovshandling bör se ut och översiktlig  Den 3 september sänder Boverket ett webbseminarium med anledning av de nya energiregler som och dels gjordes ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.