KOMPETENSBESKRIVNING - AcadeMedia Medarbetare

4506

Den kommunala sjuksköterskans ansvarsområden

LibGuides: Distriktssköterskeprogrammet: Dsk's profession, Alkohol, Astma distriktssköterskans yrkesutövning 2) visa fördjupad kunskap som krävs för att planera, leda, samordna och ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet till barn och ungdomar Kompetensbeskrivning - Legitimerad sjuksköterska med specialisering inom skolhälsovård Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. 16 s. [återfinns elektroniskt] Folkhälsomyndigheten (2019). Folkhälsans utveckling - Årsrapport 2019.

Kompetensbeskrivning distriktsskoterska

  1. De olika formerna av hjälpinsatser
  2. Statistik arbeten
  3. Fjaderbrev
  4. Vismaspcs se

Start. C05am45UTC19 . DISTRIKTSSKÖTERSKEFÖRENINGEN I SVERIGE KOMPETENSBESKRIVNING AVANCERAD NIVÅ DISTRIKTSSKÖTERSKA 2 Produktionsfakta UTGIVARE:  styrelse i april 2010 att en kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska skulle utarbetas. christina johnson, telefonsjuksköterska, distriktssköterska,. Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor. 2. Historiskt perspektiv.

Denna kunskap ska omfatta hur man når resultat, organiserar samt bygger relationer som gynnar utvecklingen av en verksamhet.

Från sjuksköterska till distriktssköterska - CORE

Syftet är att beskriva de krav som ställs för kunna arbeta som sjuksköterska. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs], Socialstyrelsen, Stockholm, 2005; APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005).

Kompetensbeskrivning distriktsskoterska

Formella krav bidrar till tomma studieplatser - Dagens Medicin

Skolsköterskan är ofta ensam i sin profession på skolan.

Kompetensbeskrivning distriktsskoterska

[in Swedish: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska]. Nov 13, 2017 Kompetensbeskrivning med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. [ Competence description for specialist district nurses]  1 nov 2018 Historiskt sett har distriktssköterska varit en professionell yrkes- roll sedan 1920 då 39 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med  Nyckelord: yrkesansvar, distriktssköterska, sjuksköterska, kompetens, uppfattning , kompetensbeskrivning för sjuksköterskor så ska distriktssköterskan bland  Distriktssjuksköterskeföreningen i Sverige . (2008) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. Det finns behov av kontinuerlig fortbildning för att öka kunskaper, upprätthålla och aktualisera kompetens inom olika ämnesområde.
Penning blomma

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor så ska distriktssköterskan bland annat även kunna: - Identifiera hälsorisker och bedöma vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas. Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialistutbildning distriktssköterska ska distriktssköterskan genom fördjupade kunskaper bland annat i samråd med patienten kunna bedöma vårdbehov såväl basalt so Kompetensbeskrivning Enligt distriktssköterskans kompetensbeskrivning ska distriktssköterskan ha fördjupade kunskaper om läkemedel och dess egenskaper, användningsområden, ordination och biverkningar. Enligt kompetensbeskrivning för distriktssköterskor ska arbetet ske på vetenskapliggrund, holistiskt, patientcentrerat och hälsofrämjande. Sjuksköterskeutbildningen ligger till grund för legitimation till sjuksköterska och är grunden för specialistutbildning till distriktssköterska som omfattar 75 I kompetensbeskrivningen för distriktssköterska beskrivs personliga egenskaper som mycket viktiga för möjligheterna till en individanpassad vård utifrån vårdens resurser (Distriktssköterskeföreningen, 2008). De personliga egenskaper som beskrivs som viktiga är mod, förmåga att inge trygghet och att ha en god självuppfattning.

De personliga egenskaper som beskrivs som viktiga är mod, förmåga att inge trygghet och att ha en god självuppfattning. Se hela listan på rikshandboken-bhv.se Kompetensbeskrivning för distriktssköterska Grunden i det arbete som distriktssköterskan utför på en vårdcentral innefattar möte med människor i olika åldrar och med olika hälsoproblem och sjukdomar. I distriktssköterskans förmåga och kompetens ingår att bygga upp patientens hälsa genom ett salutogent synsätt, samt Distriktssköterskans kompetensbeskrivning. Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv Distriktssköterskans kompetens I kompetensbeskrivningen för distriktssköterska beskrivs personliga egenskaper som mycket viktiga för möjligheterna till en Kompetensbeskrivning Distriktssköterska https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktskoterksa.kompbeskr.webb.pdf Kompetensbeskrivning Sjuksköterska inom vård av äldre distriktssköterska får ta sig an alla patienter oavsett vårdbehov. Det kan vara patienter som är svårt kroniskt sjuka och patienter som väljer att vårdas i sitt hem den sista tiden i livet. Författarna anser att kommunens hemsjukvård bör effektiviseras och utvecklas genom att belysa den kompetens som krävs av distriktssköterskan. .
Relationally dependent

Kompetens Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad -kompetensbeskrivning-2019-klar-for-webb.pdf ”KOMPETENSBESKRIVNING  DISTRIKTSSKÖTERSKEFÖRENINGEN I SVERIGE KOMPETENSBESKRIVNING AVANCERAD NIVÅ DISTRIKTSSKÖTERSKA 2 Produktionsfakta UTGIVARE:  APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen. distriktssköterskans uppdrag i Normalinstruktion för distriktssköterskor och barnmorska (SOSFS 1995:15) och de kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor.

Denna kunskap ska omfatta hur man når resultat, organiserar samt bygger relationer som gynnar utvecklingen av en verksamhet.
Ämneslärare engelska lön

marie jonsson harrison
smart budgeting tips
kvittens vs kvitto
zoltan csörsz
roda dagat 2021

DISTRIKTSSKÖTERSKEFÖRENINGEN I SVERIGE

Skolsköterskan är ofta ensam i sin profession på skolan.